Grupa Badawcza Kriepost

Fortyfikacje Linii Mołotowa 1940-41

Facebook

Facebook

Rekonstrukcja schronu 68-TR-17

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Usuwanie drzew

Grupa Badawcza Kriepost współpracuje z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w zakresie rekonstrukcji schronu bojowego w punkcie oporu "Trzyrzeczki" (68-TR-17). Biebrzański Park Narodowy pozyskał fundusze od NFOŚiGW na edukacyjne zagospodarowanie schronu i zabezpieczenie obiektu na rzecz ochrony nietoperzy. Po adaptacji obiekt będzie włączony do Ścieżki Edukacyjnej Las i będzie pełnił funkcję przyrodniczo historyczną. W sierpniu 2011 ruszyły pierwsze prace porządkowe na schronie. Prace ze strony GB Kriepost koordynuje Jan Kułak.

Na wstępie okolica schronu została oczyszczona z nadmiarowej roślinności, natomiast sam schron został oczyszczony z porostów i zabezpieczony przeciwwilgociowo. Zrekonstruowane zostały partie ziemne otaczające schron oraz okopy w najbliższej okolicy. Ponadto teren został oczyszczony przez saperów z zachowanych w ziemi pocisków. Następnie zabezpieczono elementy metalowe antykorozyjnie i zamontowano kratę przeciwszurmową zabezpieczającą obecnie wejście do schronu. Schron w okresie zimowym będzie zamknięty i niedostępny do zwiedzania w związku z ochroną zimujących w nim nietoperzy.

W pracach porządkowych aktywnie pomagali członkowie Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Fortyfikacji, którzy pod koniec września gościli w Hamulce.

Obok schronu została umieszczona tablica informacyjna zaprojektowana wspólnymi siłami GB Kriepost i BPN opisująca zarówno historyczne i przyrodnicze znaczenie schronów Lini i Mołotowa.

Prace rekonstrukcyjne na schronie będą kontynuowane wiosną.

Usuwanie drzew

Pierwsze prace porządkowe przy schronie

Schron po umyciu

Oczyszczony schron

Odkopywanie wyjcia ewakuacyjnego

Odkopywanie wyjścia ewakuacyjnego

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Rekonstrukcja partii ziemnych

Pokrywa wyjcia i szalowanie okopw

Schron zabezpieczony kratą przeciwszturmową

Grupa PTMF

Członkowie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji w trakcie prac

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna przed schronem

Okopy zaszalowane

Zrekonstruowane okopy

Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Fortyfikacji